ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η  υποβάθμιση του εδάφους είναι μια αργή διαδικασία, η οποία συντελείται τόσο από φυσικούς όσο και από ανθρώπινους παράγοντες. Η αναγνώριση του προβλήματος σε πρώιμο στάδιο, προσφέρει επαρκή χρόνο στους φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε να παρέμβουν μέσω  εφαρμογής πολιτικών χαμηλού κόστους. Η Σικελία, η οποία είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον απειλούμενες περιοχές της Ευρώπης με υποβάθμιση του εδάφους. Οι κύριες διεργασίες που οδηγούν στην ερημοποίηση είναι το νερό, η μαζική διάβρωση του εδάφους, η αλάτωση, και η αυξανόμενη εδαφική ανυδρία.


ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Η υποβάθμιση του εδάφους έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα του νερού και του αέρα. Η απομείωση της γονιμότητας του εδάφους, οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, η μικρότερη ικανότητα κατακράτησης του νερού, η διαταραχή των κύκλων αερίων και θρεπτικών και ο περιορισμός της αποικοδόμησης των ρύπων είναι κάποια από τα αποτελέσματα της διεργασίας της υποβάθμισης του εδάφους. «Δεν κληρονομήσαμε το έδαφος από τους γονείς μας, αλλά το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας!" (Αφρικανική παροιμία της φυλής των Μασάι). Πρέπει να προστατευθεί το έδαφος, για τη ζωή μας και για τις ζωές των μελοντικών γενεών.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η Πελοπόννησος είναι εξαιρετικά ευαίσθητη όσον αφορά στην υποβάθμιση του εδάφους, λόγω των δυσμενών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, οι δασικές πυρκαγιές και η εντατική καλλιέργεια των πρανών. Για τις δύο περιφέρειες, η προστασία του εδάφους είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Το web-site του έργου θα παρέχει ένα σύστημα παρακολούθησης του εδάφους βασισμένο σε web-GIS (web-GIS Soil Monitoring System), με σκοπό τον εντοπισμό περιοχών κινδύνου και την παρακολούθηση μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται από τις περιφερειακές αρχές.

LIFE08 ENV/IT/000428 - Centro Nazionale di Cartografia Pedologica - P.zza D'Azeglio 30 - 50139 Firenze - ITALY - Credits